затвори

Влез

Имейл

Парола

Забравена парола
Създай нов профил
или влез с


затвори

Забравена парола

затвори

Регистрация

Все още нямате акаунт? Създайте сега!

С натискане на бутон присъединяване се съгласявате Pizza Place да използва предоставените от Вас лични данни съобразно нашата Политика за защита на личните данни

Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез Интернет сайт www.pizzaplace.bg, собственост на „Джей Макс 8” ООД

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ
1.1. „Джей Макс 8” EООД е дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 205556177 със седалище и адрес на управление гр. Перник ,ул. Ленински проспект 3, телефон за контакт:089 3635353, емайл:pizzaplace2017@gmail.com
1.2. „Джей Макс 8” ООД, въз основа на сключен договор за франчайзинг, притежава изключителен лиценз да използва търговската марка Pizza Place на българския пазар, като развива марката чрез свои собствени ресторанти в България, които работят под същото име, както и онлайн - чрез притежаваните от дружеството Интернет сайт www.pizzaplace.bg

II. ДЕФИНИЦИИ
В настоящите Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:
1) „Pizza Place“ означава „Джей Макс 8” EOOД, с ЕИК 205556177
2) „Уеб сайт” означава специализирано приложение за мобилни устройства чрез което Потребителят, при наличие на свързаност с Интернет, може да прави поръчки за покупка и доставка на Продукти
3) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на сайта;
4) „Поръчка“ означава поръчка на Потребител, направена през сайта, за покупка на определени от него продукти, заедно с посочване на избрания начин за плащане и адрес за доставка или получаване на съответните продукти;
5) „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен профил чрез регистрация, прави поръчки и извършва всякакви други действия свързани с това;
6) „Профил“ означава част в сайта съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да направи Поръчка и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му чрез сайта
7) „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https://www.pizzaplace.bg/;
8) „Продукти Pizza Place“ означава всички продукти, в това число пици, салати,пилешки предложения,супи, сосове, безалкохолни напитки, десерти, предлагани за продажба от Pizza Place към съответен момент посредством сайта, които са част от менюто
9) „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват посредством Сайта към даден момент, включително продажбата и доставката

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Общите условия се прилагат към всички Поръчки, извършвани посредством Сайтa. При противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат специалните условия на Поръчката.
3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез Сайта и правят Поръчки.
3.3. За да може да направи Поръчка, Потребителят първо трябва да направи регистрация в Сайта, като създаде свой личен Профил чрез въвеждане на свой имейл адрес и парола.
3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от „Джей Макс 8” EOOД периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
4.1. За да регистрира Профила си, Потребителят трябва да попълни форма за регистрация, достъпна чрез Сайта, като следва указанията.. При регистрацията си Потребителят посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила си;
4.2. С извършване на регистрацията на Сайта, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
4.3. След извършване на регистрацията, Потребителят може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки на Продукти чрез Сайт потребителско име и парола, които се определят от Потребителя при попълване на формата за регистрация.
4.4. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
4.5. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.
4.6. Потребителят носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Сайта, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Потребителят следва незабавно да уведоми „Джей Макс 8” EOOД с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Профила. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за „Джей Макс 8” EOOД я или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп.

V. ПОРЪЧКИ
5.1. Поръчки могат да се правят чрез Сайтa. Минималната сума за Онлайн поръчка за доставка е десет лева
5.2. Потребителят има възможност за избор от виртуалното меню на предлаганите Продукти, достъпно на Сайта. При Поръчка на пица, Потребителят може да се възползва от опцията „Направи си сам“ и да направи пица по свой вкус, като избира между асортимент от продукти, посочени във виртуалното меню на Сайта. „Джей Макс 8” EOOД има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните в менюто Продукти, цените им и други условия във връзка с доставката. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им във виртуалното меню на Сайта
5.3. Потребителят може да прави Поръчки през Сайта чрез избирането на желаните Продукти, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната Поръчка:
a. Вход в своя Профил;
b. Избор на начин на получаване на Поръчката: чрез доставка или получаване от търговски обект
c. При избор на опцията „Доставка“, Потребителят следва да потвърди и/или да посочи нов адрес за доставка;
d. Ако Потребителят избере опция „Получаване от търговски обект“, Потребителят следва да отбележи търговския обект от който желае да получи готовата Поръчка;
e. Посочване на часа за получаване на готовата Поръчка;
f. Преглед на менюто, обявено в Сайта
g. Добавяне на Продукт/и във виртуална кошница;
h. Завършване на Поръчката чрез натискане на бутон „Завършване на Поръчката“. До завършване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Продукти, количества и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.
5.4. С натискане на бутона „Завършване на Поръчката” Потребителя се съгласява да закупи Продуктите, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи условия.
5.5. При избор на пица, Потребителят може да заменя продуктите, включени в състава на пицата с други продукти, посочени в менюто. При замяна на до един продукт от пицата, цената ѝ остава непроменена. Потребителят може да промени повече от един продукт или да добави продукти с допълнително заплащане. Допълнителните продукти се таксуват по цените, посочени в менюто за опцията „Направи си сам“.
Внимание, премахването на продукти от пицата не променя цената ѝ.
5.6. Поръчките, както и данните за контакт на Потребители, които поръчват за първи път, могат да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, Потребителят следва да упомене в Поръчката си телефон, на който да може да получи потвърждение.
5.7. Потребителят може да проследи направената Поръчка в реално време чрез опцията Pizza Tracker, достъпна през Сайта
5.8. При получаване на готовата Поръчка на място в търговски обект, Потребителят се легитимира с името, което е посочено в Поръчката.

VII. ЦЕНИ.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРОМОЦИИ
7.1. Цените на Продуктите са посочени в менюто, обявено в Сайта. „Джей Макс 8” EOOД има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти.
7.2. „Джей Макс 8” EOOД има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите Продукти . Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на предлаганите Продукти, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
7.3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите по направена Поръчка по един от следните начини:
а. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Продуктите, когато превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка в Поръчката и предаде Продуктите на Потребителя. В момента на доставката Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената, като в замяна получава касова бележка;
b. Плащане при получаване на място в търговски обект - в момента на получаване на изпълнената Поръчка,Потребителят заплаща на касата пълната стойност на цената на Поръчката, като в замяна получава касова бележка.
c. Онлайн плащане – опцията е достъпна само за Поръчки през Сайта. Тя предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/ дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката. “Джей Макс 8“ ЕООД не начислява такса за плащане с банкова карта. Такси могат да бъдат начислени от доставчика на платежната услуга и/или от банката, издател на картата.
7.4. Потребителите могат да намерят подробна информация за промоциите на Сайта. Всяка промоция важи самостоятелно и не може да се ползва в комбинация с друга промоция или оферта.
7.5. Джей Макс 8“ ЕООД си запазва правото по своя преценка да предлага промоционални оферти в зависимост от начина на поръчка.
7.6. Всички промоции, оферти и комбо менюта важат само за стандартни пици от менюто ни, без пица „направи си сам“. Всички добавки се заплащат допълнително.

VIII. ДОСТАВКА
8.1. Доставки на продукти се извършват с превозвач засега в определени райони на територията на град Перник и град Благоевград, на база на Поръчки направени по реда на
настоящите Общи условия. „Джей Макс 8“ ЕООД си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка.
8.2. Потребителят може да намери информация на Сайта за районите, в които се извършват доставки на адрес. В случай че Потребителят желае да посочи адрес на доставка, който не попада в районите, обслужвани от „Pizza Place”, Потребителя може да направи Поръчка онлайн или по телефон и да вземе готовата Поръчка на място от търговски обект.
8.3. Продуктите се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на Потребителя или на трето лице, намиращо се на адреа за доставка. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Продуктите при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

IX. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1. Съдържанието на Сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, „Джей Макс 8“ ЕООД не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.
9.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия Сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.
9.3. „Джей Макс 8“ ЕООД не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с мобилното устройство, използвано от Потребителя, и не може да се инсталира на него, или макар и инсталирано - не работи коректно.
9.4. Сайтът работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако Потребителят е извън мрежата, приложението няма да работи.
9.5. „Джей Макс 8“ ЕООД не е прегледало съдържанието на сайтовете, към които има качени линкове (връзки) от Сайта и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на Сайта не означава обвързване от страна на „Джей Макс 8“ ЕООД .Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на Потребителя.
9.6. „Джей Макс 8“ ЕООД не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. „Джей Макс 8“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.
9.7. „Джей Макс 8“ ЕООД не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Сайта, както и за съдържанието на Профила на Потребителя.
9.8. „Джей Макс 8“ ЕООД има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на „Джей Макс 8“ ЕООД да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

X. ИЗМЕНЕНИЯ
Материалите, качени на Сайта, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. „Джей Макс 8“ ЕООД може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ
11.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат
право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите , тъй като Продуктите, предлагани от „Джей Макс 8“ ЕООД са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.
11.2. (1) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок „Джей Макс 8“ ЕООД не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
(2) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да направи рекламация по някои от следните начини: (1) на място в търговския обект на , от който е получил готовата Поръчка, (2) чрез обаждане по телефон 0899558737 или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес : pizzaplace2017@gmail.com. „Джей Макс 8“ ЕООД има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.
11.3. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.
11.4. При предявяване на основателна рекламация „Джей Макс 8“ ЕООД предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
12.1. „Джей Макс 8“ ЕООД обработва личните данни на Потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни“, публикувана на интернет страницата www.pizzaplace.bg и налична в търговските обекти на дружеството.
12.2. „Джей Макс 8“ ЕООД съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Потребителите след направена Поръчка и извършване на доставка в срокове предвидени в действащото законодателство.

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
13.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между „Джей Макс 8“ ЕООД и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
13.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
13.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в Сайта, остават собственост на „Джей Макс 8“ ЕООД. Всяко използване на приложението или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.
13.4. „Джей Макс 8“ ЕООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички Услуги, достъпни чрез Сайта.
13.5. „Джей Макс 8“ ЕООД има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че:
a. Потребителят предостави невярна или непълна информация;
b. „Джей Макс 8“ ЕООД има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребителя;
c. Потребителят не се яви да получи готова Поръчка в избрания от него търговски обект, предостави неверен адрес за доставака и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него
d. възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички Услуги, достъпни чрез Сайта
e. „Джей Макс 8“ ЕООД прекрати поддържането на Сайта
13.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от„Джей Макс 8“ ЕООД, като деактивира своя Профил.
13.7. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на „Джей Макс 8“ ЕООД и са в сила от 07.03.2019г. Общите условия са последно актуализирани на 01.09.2022г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия „Джей Макс 8“ ЕООД актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Pizza Place от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта.
0
    0
    Количка
    Количката е празнаОбратно в магазина